Announcements

Home/Announcements

Event Announcement: Pursuing integrity-driven and sustainable administrative reforms in the WB

2022-05-19T14:02:40+02:0013/05/ 2022|Announcements|

The Institute for Democracy and Mediation organises the PAR regional meeting in the framework of the Western Balkan Civil Society Empowerment for a Reformed Public Administration – WeBER 2.0 regional project and the Serving Democracy and Citizens through Improved Public Integrity project. The event will be dedicated to the public administration reform (PAR), institutional integrity, accountability and public trust in institutions.  

Following the ameliorated COVID-19 pandemic situation, the regional meeting will be organised as a two-day in person event, holding several activities. Participants will arrive in Tirana on 6 June 2022. The PAR regional conference will take place during 7 – 8 June 2022 and will be held in English, with Albanian simultaneous translation. It will discuss the need for mainstreaming of PAR principles across sectoral policies and best practices of integrity building in the public administration of Albania and the region. On the other hand, the PAR sectoral mainstreaming workshop will focus on the preliminary results of pilot monitoring exercise on mainstreaming principles of public administration, its challenges so far and how to overcome them.

Find more info here.

Event Announcement: Second Regional “Citizens First” Conference

2021-02-24T19:08:59+01:0023/12/ 2020|Announcements|

We are proud to announce that the Second Regional “Citizens First“ Conference will be held on February 25-26, 2021!

Given the current restrictions caused by the outbreak of the COVID-19 pandemic, the Conference will take form of a two-day hybrid event, applying the multi-stage concept and including both in-person and virtual elements and attendees. International participants and speakers will be attending the event online, while the speakers from Serbia will be offered a possibility to attend in person, in full accordance with the health and safety measures in place at the time.

Just like two years ago, the cornerstone product of our project presented in the Conference will be the Regional and National PAR Monitors 2019/2020, which will indicate the results of the comparative research on monitoring PAR in all Western Balkan countries. Ultimately, the Conference aims to enhance and broaden the dialogue on creating and implementing inclusive and transparent policies, as well as contribute to the sustainability of administrative reforms to the benefit of the Region’s citizens.

The Conference will gather various civil society organisations, governments’ representatives, international and regional organisations, as well as distinguished independent experts on the matter.

Find the Agenda here.

To register, please fill in the following form:

Create your own user feedback survey

Disclaimer: Given the fact that the number of participants is limited, all registrations will be reviewed and confirmed by the WeBER2.0 team members.

Q&A on the Call for Proposals „Local Civil Society PAR Enabling SGF“

2020-10-15T17:43:06+02:0015/10/ 2020|Announcements, News|

The Local Civil Society PAR Enabling Small Grant Facility (SGF) of the WeBER 2.0 Project will be implemented in the period January 2021 – January 2022. A total sum of 225.000 EUR will be allocated to support up to 30 grants. The answers to all questions raised by the potential applicants are published below. The integral Q&A list is available in English as well as in local languages.

APPLY NOW: Call for CSOs interested in PAR monitoring

2020-09-04T11:27:59+02:0003/09/ 2020|Announcements|

APPLY NOW – Call for Expression of Interest to CSOs interested in PAR monitoring

WeBER 2.0 – Western Balkan Civil Society Empowerment for a Reformed Public Administration is seeking project proposals for the implementation of the Small Grant Facility for support to civil society monitoring of public administration reform at local level. The Call for proposals is in the total amount of 225.000 EUR intended to support up to 30 grants, each worth up to 8000 EUR (7500 EUR on average), out of which 6 in Serbia, 6 in BiH, 5 in Albania, 5 in North Macedonia, 4 in Kosovo, and 4 in Montenegro. Duration of the awarded grants is between 6 and 12 months. WeBER 2.0 project is financed by the European Union (EU). The complete Call for Proposals and all relevant documents are available for download below:

Application package

ALBANIA

Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të reformës së administratës publike nga shoqëria civile, në nivelin lokal. Thirrja për propozime ka shumën totale prej 225.000 EUR, të destinuara për të mbështetur deri në 30 grante, secila me vlerë deri në 8000 EUR (7500 EUR mesatarisht), nga të cilat 6 në Serbi, 6 në Bosnje dhe Hercegovinë, 5 në Shqipëri, 5 në Maqedoninë e Veriut, 4 në Kosovë dhe 4 në Mal të Zi. Kohëzgjatja e granteve është mes 6 dhe 12 muaj. Projekti WeBER 2.0 financohet nga Bashkimi Evropian (BE). Thirrja e plotë për Propozime dhe të gjitha dokumentet përkatëse janë në dispozicion për shkarkim më poshtë:

Paketa e dokumenteve për aplikim

BOSNIA AND HERZEGOVINA

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu raspisuje konkurs za dodjelu malih grantova za podršku organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom reforme javne uprave na lokalnom nivou. Ukupna predviđena sredstva iznose 225.000 eura i ona su namjenjena za podršku 30 projekata u iznosu do 8.000 eura (7.500 eura u prosjeku) od kojih će do 6 biti podržano u Srbiji, do 6 u Bosni i Hercegovini, do 5 u Albaniji, do 5 u Sjevernoj Makedoniji, do 4 na Kosovu i do 4 u Crnoj Gori. Predviđeno trajanje projekata koji će biti odobreni u okviru konkursa je između 6 i 12 mjeseci. WeBER 2.0 projekat finansira EU. Kompletna konkursna dokumentacija nalazi se ispod:

Konkursna dokumentacija

KOSOVO

WeBER 2.0 – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të shoqërisë civile të reformës së administratës publike në nivelin lokal. Thirrja për propozime ka shumën totale prej 225.000 EUR, të destinuara për të mbështetur deri në 30 grante, secila me vlerë deri në 8000 EUR (7500 EUR mesatarisht), nga të cilat 6 në Serbi, 6 në Bosnje dhe Hercegovinë, 5 në Shqipëri, 5 në Maqedoninë e Veriut, 4 në Kosovë dhe 4 në Mal të Zi. Kohëzgjatja e granteve është mes 6 dhe 12 muaj. Projekti WeBER 2.0 financohet nga Bashkimi Evropian (BE). Thirrja e plotë për Propozime dhe të gjitha dokumentet përkatëse janë në dispozicion për shkarkim më poshtë:

Paketa e dokumenteve për aplikim

MONTENEGRO

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu raspisuje konkurs za dodjelu malih grantova za podršku organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom reforme javne uprave na lokalnom nivou. Ukupna predviđena sredstva iznose 225.000 eura i ona su namijenjena za podršku 30 projekata u iznosu do 8.000 eura (7.500 eura u prosjeku) od kojih će do 6 biti podržano u Srbiji, do 6 u Bosni i Hercegovini, do 5 u Albaniji, do 5 u Sjevernoj Makedoniji, do 4 na Kosovu i do 4 u Crnoj Gori. Predviđeno trajanje projekata koji će biti odobreni u okviru konkursa je između 6 i 12 mjeseci. WeBER 2.0 projekat finansira Evropska unija (EU). Kompletna konkursna dokumentacija nalazi se ispod:

Konkursna dokumentacija

NORTH MACEDONIA

WeBER 2.0 – Зајакнување на граѓанското општество од западниот Балкан за реформирана јавна администрација е во потрага по предлози за проекти за спроведување на Програмата за мали грантови за поддршка на следењето на реформите во јавната администрација на локално ниво од страна на граѓанското општество. Повикот е со вкупна вредност од 225.000 евра и се планира да се поддржат до 30 грантови, секој со вредност до максимум 8000 евра (7500 евра во просек), од кои 6 во Србија, 6 во БиХ, 5 во Албанија, 5 во Северна Македонија, 4 во Косово и 4 во Црна Гора. Траењето на избраните грантови ќе биде помеѓу 6 и 12 месеци. Проектот WeBER 2.0 е финансиран од Европската Унија. Комплетниот повик и сите потребни документи се достапни за симнување:

Пакет документи за аплицирање

SERBIA

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu raspisuje konkurs za dodelu malih grantova za podršku organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom reforme javne uprave na lokalnom nivou. Ukupna predviđena sredstva iznose 225.000 evra i ona su namenjena za podršku 30 projekata u iznosu do 8.000 evra (7.500 evra u proseku) od kojih će do 6 biti u podržano u Srbiji, do 6 u Bosni i Hercegovini, do 5 u Albaniji, do 5 u Severnoj Makedoniji, do 4 na Kosovu i do 4 u Crnoj Gori. Predviđeno trajanje projekata koji će biti odobreni u okviru konkursa je između 6 i 12 meseci. WeBER 2.0 projekat finansira Evropska unija (EU). Kompletna konkursna dokumentacija nalazi se ispod:

Konkursna dokumentacija

Event announcement: Final WeBER Regional Conference

By |2020-05-25T17:16:16+02:0012/06/ 2018|Announcements|

For the past three years, six Western Balkan think tanks have been exploring public administration reforms (PAR) across the region, providing a civil society perspective. How to demand better administration in the Western Balkans? Why is it important to involve civil society? Why regional approach to improving good governance matters?

We are proud to announce a two-day regional conference to be held on September 25-26, 2018 in Belgrade, where we will have an open discussion on these and many more topics, and present the Regional PAR Monitor Report – one of the key results of our comparative research on monitoring PAR within the WeBER project. A special session will be focused on PAR monitoring by local CSOs, featuring stories from cities and municipalities, where most successful local projects will be presented.

The conference will gather regional stakeholders in the PAR area, among whom the representatives of civil society, government, media, including members of international and regional organisations.

Here you can download the Draft Agenda.

Event announcement: Third Meeting of the WeBER Platform 

By |2020-09-03T15:55:03+02:0016/10/ 2017|Announcements|

The third meeting of the Platform will serve for civil society consultations with the national authorities and regional and EU actors on Public Administration Reform (PAR), for further regional consultations on the monitoring work performed within the WeBER project. The sustainability prospects of the WeBER Platform and PAR Monitor will also be discussed. At the publications fair, CSOs Platform members will have the opportunity to present their policy papers, research studies etc. on PAR related topics.

Click here to download the Agenda.

Event announcement: Public administration reform …

By |2020-09-03T15:55:06+02:0026/09/ 2017|Announcements|

Event announcement: Public administration reform and EU enlargement – The Balkan civil society perspective

This event will assess the importance of civil society involvement in Public Administration Reform (PAR) in the Balkans, but also the importance of openness and transparency of the policy dialogue on PAR at all levels. In the Balkans, cooperation between CSOs across the region in the field of PAR is facilitated by WeBER Project.

While presenting some of WeBER’s key achievements so far, the event will seek to answer how do national governments see civil society’s role in PAR? What is the European Commission’s position on PAR in the enlargement agenda and specifically on civil society involvement? In what ways has civil society been involved up to now, and what can be done to encourage and strengthen dialogue between CSOs, governments, regional organisations and EU institutions?

The pannelists will be: Damjan Mancevski, Minister of Information Society and Administration, Macedonia, Bernard Brunet, Head of Unit Thematic Support, Monitoring and Evaluation – DG NEAR, European Commission, Milena Lazarević, CEP Programme Director and WeBER Project Manager, Fisnik Korenica, Executive Director, GLPS Prishtina and Corina Stratulat, Senior Policy Analyst, European Policy Centre (Moderator).

Short presentations from the expert panel will be followed by an interactive discussion with the audience.

Montenegro – Extended Call for Expression of Interest of CSOs …

By |2020-09-03T15:55:10+02:0016/03/ 2017|Announcements|

Montenegro – Extended Call for Expression of Interest of CSOs to join Montenegro National Working Group of the WeBER Platform

Institut Alternativa, u ime regionalne mreže Think for Europe Network (TEN) a u okviru WeBER projekta, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) iz Crne Gore da se uključe u osnivanje, a potom i u rad Nacionalnih radnih grupa (NRG) za praćenje reforme javne uprave (RJU) u državama Zapadnog Balkana (ZB).

Nacionalna radna grupa je nacionalni konsultativni mehanizam koji ima za cilj da uključi civilno društvo u dijalog sa predstavnicima nadležnih organa o osmišljavanju i praćenju RJU na Zapadnom Balkanu (ZB). NRG se osnivaju u svakoj od država ZB, kao dio šireg konsultativnog mehanizma za dijalog o RJU – regionalne WeBER platforme, osnovane u Podgorici, novembra 2016. godine.

NRG obezbjeđuju da dijalog o RJU uključi civilno društvo na svim nivoima, kroz učešće OCD koje su aktivne kako na nacionalnom tako i na nivou gradova i opština. Članstvo u NRG je otvoreno za sve zainteresovane OCD. Kako bi Vaša organizacija postala članica NRG potrebno je da nam pošaljete izjavu o zainteresovanosti za pristupanje u kojoj navodite prethodno iskustvo organizacije u aktivnostima koje se tiču RJU, kao i da popunite upitnik za procjenu potreba OCD u vezi sa učešćem u procesu RJU (link ka upitniku se nalazi u Pozivu). Prijavljivanje za učešće u radu Nacionalnih radnih grupa traje do 24. marta!

Poziv organizacijama civilnog društva da učestvuju u osnivanju i radu NRG
Konceptni dokument o NRG za reformu javne uprave

Questions and Answers – Small Grant Facility for Civil Society Monitoring …

By |2020-09-03T15:55:14+02:0008/03/ 2017|Announcements|

Questions and Answers – Small Grant Facility for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform at Local Level

At information sessions held simultaneously in WeBER countries on 24th February 2017, we collected frequently asked questions. For all organisations interested to apply for Small Grant Facility for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform at Local Level, please refer to the link below!

Questions and Answers – Small Grant Facility for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform at Local Level

Information Session Timetable on the Small Grant Facility

By |2020-09-03T15:55:18+02:0022/02/ 2017|Announcements|

lease find below the timetable for Information session on the Small Grant Facility for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform at Local Level.