Princip partnerstva u funkcionisanju jedne države uvažava potrebu da se odluke planiraju, donose i sprovode što bliže građanima i u saradnji sa građanima. Upravo princip partnerstva podrazumeva saradnju svih socijalnih partnera (centralna i regionalna/lokalna vlast, civilno društvo, privatni sektor) u pripremi i sprovođenju strateških dokumenata i projekata.

Dokument koji je pred vama obrađuje temu partnerstva u kontekstu politike regionalnog razvoja Republike Srbije. Polazeći od dosadašnjih iskustava Republike Srbije u primeni principa partnerstva, kao i od primera dobre prakse iz država članica EU, dokument ukazuje na neophodnost praktične primene partnerstva i unapređenja saradnje između nadležnih institucija, civilnog društva i privrede i promoviše mehanizme koji će omogućiti lakše izvođenje stalnih i pravovremenih konsultacija između nadležnih državnih institucija i socijalnih partnera.

Download

  • Country: Serbia
  • Organisation: Belgrade Open School - BOS
  • PAR Area: Policy Development and Coordination, Public Service and Human Resource Management
  • Language: Bosnian/Montenegrin/Serbian
  • Types: Policy study/Analysis