Brošura pred Vama nastala je na projektu Transparentnost – ključna odlika Dobre lokalne samoUprave. Opšti cilj ovog regionalnog projekta jeste unapređenje proaktivne transparentnosti opštinskih uprava i lokalnih javnih preduzeća i ustanova u 6 opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga.

Brošura je prevashodno namenjena lokalnim OCD sa ciljem njihovog informisanja o značaju i ključnim pojmovima u vezi sa praćenjem rada lokalnih organa i institucija koje vrše javna ovlašćenja, kao i o ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja koje im mogu biti dragocene u tom procesu. S obzirom na čitalačku publiku kojoj je namenjena, brošuru odlikuje visoka komunikabilnost sa nizom eksternih izvora na koje se čitaoci/teljke upućuju za dodatna pojašnjenja i više informacija, dok su u samoj brošuri predstavljeni osnovni koncepti i ključne teme.

Download

  • Country: Serbia
  • PAR Area: Accountability
  • Language: Bosnian/Montenegrin/Serbian
  • Types: Manuals/Handbooks